Şirketimiz itki ve uzay sistemleri ve bunlar için gerekli alt sistemler için pek çok farklı konuda teknoloji geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Aşağıda belli başlı ürün haline gelmiş teknoloji geliştirme çalışmalarımız listelenmiş olup, bunlar dışındaki pek çok teknoloji geliştirme çalışması konusunda detaylar için bizimle irtibata geçilebilirsiniz.

Hibrit Roket Motorları

Tek Sıvı Yakıtlı İtki Sistemleri

Çift Sıvı Yakıtlı İtki Sistemleri

Kompozit Teknolojileri

Yalıtım Teknolojileri

Kriyojenik Sistemler

Aviyonik Sistemler

Ateşleyici Sistemler

Ayrılma ve Geri Kazanım Sistemleri

Turbopompa Teknolojileri

Yüksek Basınçlı Hafif Tank Sistemleri

Test Hizmetleri

Hibrit Roket Motorları

Geliştirdiğimiz özgün ve ileri teknolojili hibrit roket motor teknolojisi sayesinde maliyet etkin, güvenli ve yeşil çözümler üretiyoruz. Hibrit roket motor teknolojimiz sayesinde çok düşük maliyetli aynı zamanda verimli ve çok yüksek toplam darbeli pek çok motoru başarıyla geliştirdik. Geliştirdiğimiz yeni, özgün ve ölçeklenebilir teknolojiler ile Dünya’nın en yüksek itki yoğunluğuna sahip hibrit roket motorlarını geliştirmeyi başardık. Bu yeni nesil özgün hibrit roket motorlar ile günümüzde kullanılan katı yakıtlı sistemlere alternatif oluşturmaktayız. Aynı zamanda, tüm sistemlerimizde çok sayıda yer testi ve uçuşlu test ile yüksek güvenilirlik sağlıyoruz.

Tek Sıvı Yakıtlı İtki Sistemleri

Uzay araçlarının manevra ihtiyaçlarını karşılamak üzere hidrazine alternatif yeşil yakıt kullanan tek yakıtlı itki sistemleri geliştirmekteyiz. Kullandığımız alternatif yakıtlar yüksek güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymamakta ve geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde düşürmektedir.

Tek Sıvı Yakıtlı İtki Sistemleri

Uzay araçlarının manevra ihtiyaçlarını karşılamak üzere hidrazine alternatif yeşil yakıt kullanan tek yakıtlı itki sistemleri geliştirmekteyiz. Kullandığımız alternatif yakıtlar yüksek güvenlik önlemlerine ihtiyaç duymamakta ve geliştirme maliyetlerini büyük ölçüde düşürmektedir.

Çift Sıvı Yakıtlı İtki Sistemleri

Yüksek performans gerektiren sistem ve uygulamalarda kullanılmak üzere maliyet etkin ve güvenilir çift yakıtlı itki sistemleri geliştirmekteyiz. Bu tarz sistemlerin geliştirme faaliyetleri için gerekli altyapı ve test sistemleri de DeltaV tarafından özgün olarak geliştirilmektedir.

Kompozit Teknolojileri

Yüksek performanslı sistemlerde kullanılan kompozit yapılar tüm sistemlerimizde geniş ölçekte kullanılmakta olup roket motor gövdesi; sonda kanat, burun ve gövde elamanları kompozit yapılardan üretilmektedir. Şirketimizin kabiliyetleri:

 • Tam ölçekli yapısal testler
 • Kompozit yapıların tasarım ve üretimi
 • İleri kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve testleri
 • Kompozit yapıların analizi ve optimizasyonu

Kompozit Teknolojileri

Yüksek performanslı sistemlerde kullanılan kompozit yapılar tüm sistemlerimizde geniş ölçekte kullanılmakta olup roket motor gövdesi; sonda kanat, burun ve gövde elamanları kompozit yapılardan üretilmektedir. Şirketimizin kabiliyetleri:

 • Tam ölçekli yapısal testler
 • Kompozit yapıların tasarım ve üretimi
 • İleri kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve testleri
 • Kompozit yapıların analizi ve optimizasyonu

Yalıtım Teknolojileri

DeltaV bünyesinde kriyojenik sıcaklıklardan çok yüksek sıcaklıklara kadar koruma ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kompozit ve seramik esaslı yalıtım malzemeleri farklı ebatlarda ve kompleks şekillerde üretilmektedir.

Kriyojenik Sistemler

Kriyojenik oksitleyiciye sahip olan roketlerde kullanılmak üzere uçuşa uygun ve kriyojenik çalışma ortamlarında çalışabilen vanaları istenilen boyutlarda tasarlamaktayız. Şu zamana kadar geliştirdiğimiz oransal, küresel ve basınç emniyet vanalarını hem yer testleri hem de uçuşlarda olmak üzere kriyojenik oksitleyici ile yüksek basınç ortamlarında test etmiş bulunmaktayız.

Kriyojenik Sistemler

Kriyojenik oksitleyiciye sahip olan roketlerde kullanılmak üzere uçuşa uygun ve kriyojenik çalışma ortamlarında çalışabilen vanaları istenilen boyutlarda tasarlamaktayız. Şu zamana kadar geliştirdiğimiz oransal, küresel ve basınç emniyet vanalarını hem yer testleri hem de uçuşlarda olmak üzere kriyojenik oksitleyici ile yüksek basınç ortamlarında test etmiş bulunmaktayız.

Aviyonik Sistemler

Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz aviyonik sistemler ile maliyet etkin çözümler üretiyoruz. Donanım ve yazılım tasarımı ile entegrasyonu, eyleyici kontrol sistemleri, veri toplama sistemleri, konumlandırma sistemleri ve kablosuz haberleşme sistemleri ile uçuş testleri için gerekli aviyonik çözümleri sağlıyoruz. Aynı zamanda yer istasyonları ve test alt yapılarında gerekli olan yazılım ve donanımları da kendi bünyemizde geliştiriyoruz.

Ateşleyici Sistemler

Roket motorlarının yanmasını başlatmak için, motor tipine ve kabiliyetine göre firmamız çeşitli enerji seviyesine sahip ateşleyici sistemleri tasarlayıp üretmektedir. Hem hibrit hem de katı ateşleyici motor teknolojileri aktif şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, piroforik sıvı teknolojilerini içeren ateşleyiciler de geliştirilmektedir.

Ateşleyici Sistemler

Roket motorlarının yanmasını başlatmak için, motor tipine ve kabiliyetine göre firmamız çeşitli enerji seviyesine sahip ateşleyici sistemleri tasarlayıp üretmektedir. Hem hibrit hem de katı ateşleyici motor teknolojileri aktif şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, piroforik sıvı teknolojilerini içeren ateşleyiciler de geliştirilmektedir.

Ayrılma ve Geri Kazanım Sistemleri

Firmamız roket sistemlerinde kullanılmak üzere çeşitli ayrılma ve geri kazanım sistemleri geliştirmiş ve bu sistemleri uçuşlu testlerde başarıyla kullanmıştır. Ayrılma ve geri kazanım sistemi geliştirme faaliyetleri roketlerimizin yeteneklerini arttıracak şekilde devam ettirilmektedir.

Turbopompa Teknolojileri

Yüksek performans ihtiyaçlarına cevap verecek büyük boyutlu hibrit ve sıvı yakıtlı roket sistemlerinde kullanılmak üzere turbopompa sistemleri geliştirmekteyiz.

Turbopompa Teknolojileri

Yüksek performans ihtiyaçlarına cevap verecek büyük boyutlu hibrit ve sıvı yakıtlı roket sistemlerinde kullanılmak üzere turbopompa sistemleri geliştirmekteyiz.

Yüksek Basınçlı Hafif Tank Sistemleri

Yüksek basınca dayanıklı ve uçuşa uygun kompozit tanklar geliştirip bu tanklar ile pek çok uçuşlu test gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Kompozit tanklarımız, muadil metalik tanklara göre yüksek oranda ağırlık avantajı sağlamaktadır.

Test Hizmetleri

Geliştirdiğimiz tüm sistemler çok sayıda testte tabi tutularak güvenilirlikleri üst seviyeye çıkarılmakta olup tüm test altyapılarımız firmamızca tasarlanıp devreye alınmaktadır. Test hizmetleri konusunda yeteneklerimizin kısa listesi aşağıda verilmektedir.

 • Emniyet kritik testler
  • Statik motor testleri
  • Enerjik malzeme testleri
  • Çevresel testler
  • Entegre testler
 • Uçuşlu testler
 • Uzay ortamı ve mikro yer çekimi testleri
 • Yüksek hızlı aerodinamik testler
 • Malzemelere karakterizasyon testleri
 • Tesis kurulumu

Test Hizmetleri

Geliştirdiğimiz tüm sistemler çok sayıda testte tabi tutularak güvenilirlikleri üst seviyeye çıkarılmakta olup tüm test altyapılarımız firmamızca tasarlanıp devreye alınmaktadır. Test hizmetleri konusunda yeteneklerimizin kısa listesi aşağıda verilmektedir.

 • Emniyet kritik testler
  • Statik motor testleri
  • Enerjik malzeme testleri
  • Çevresel testler
  • Entegre testler
 • Uçuşlu testler
 • Uzay ortamı ve mikro yer çekimi testleri
 • Yüksek hızlı aerodinamik testler
 • Malzemelere karakterizasyon testleri
 • Tesis kurulumu